Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem) Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem) Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem) Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem)
Thursday the 20th - Template Joomla

U kunt het volledig artikel afdrukken of emailen door op dit symbool te klikken ==>

Waarom naar de functioneel optometrist ?

Het zien is een proces dat zich vanaf de geboorte ontwikkelt. Zien wordt dus aangeleerd en is niet aangeboren. Het zien ontwikkelt zich volgens bepaalde verwachtings- en ontwikkelingspatronen.

Dit leerproces verloopt in verschillende stadia en maakt een enorme ontwikkeling door vanaf de geboorte tot ongeveer 8 jaar. Omwille van omgevingsfactoren en ontwikkelingsstoornissen zal het "leren zien" soms niet verlopen zoals verwacht met allerlei visuele problemen tot gevolg.De functioneel optometrist onderzoekt zeer uitgebreid de visuele vaardigheden en zal zo storingen van liet zien opsporen. Het belang van deze onderzoeken wordt duidelijk als wij weten dat 80% van de door de mens opgedane informatie van visuele oorsprong is.

Wie moet naar de functioneel optometrist ?

Personen

 • die bijziend zijn of neiging daartoe vertonen.
 • die de bijziendheid willen stabiliseren en eventueel verbeteren.
 • met een wisselende of afnemende gezichtsscherpte.
 • die beroepsmatig het visueel systeem te zeer belasten (o.a. computer- en fijninstrumentenwerk).
 • die hun sportprestaties willen verhogen zowel recreatief als professioneel.
 • met regelmatig terugkerende klachten zoals hoofdpijn, tranende ogen, dubbel zicht,lichtschuwheid en/of oogpijn.
 • die geen diepte zien.

Kinderen en volwassenen

 • met leerproblemen.
 • lees- en schrijfproblemen.
 • een visueel probleem dat niet medisch is, waarbij een bril of contactlenzen geen of onvoldoende oplossing biedt.
 • zwakke en/of wisselende concentratie.  
 • amblyopie (lui oog) en strabisme (scheelziendheid).  
 • een wegdraaiend oog bij vermoeidheid.  
 • onhandigheid of zwakke motorische controle.

en kleuters waarbij een visueel probleem vermoed wordt.

Welke klachten ?

 • Tranende of rode ogen, vooral bij nabij-werk.

 • Regelmatig hoofdpijn De ogen knijpen om beter to zien.

 • Afwijkende werkhouding, zoals met de neus op het papier, het hoofd schuin.

 • Veel knipperen en/of vaak in de ogen wrijven.

 • Eén oog dichtknijpen.

 • Slechte of korte concentratie, vooral bij nabij-werk.

 • Vaak de plaats in de tekst kwijtraken. Bewegen van het hoofd bij het lezen.

 • Traag leestempo.

 • Tekst meerdere keren moeten Iezen en dan deze nog niet kennen of begrijpen.

Welke soorten onderzoeken zijn er ?

Visueel standaard onderzoek

Via de zgn. 21 punten test worden alle mogelijkheden die de ogen bezitten, voor zowel veraf als nabij gemeten.  De brekingsafwijkingen worden uitgebreid onderzocht, zowel objectief als subjectief.  Het dieptezicht wordt voor zowel veraf als nabij getest, evenals de oogbewegingen, de oogsamenwerking en de scherpstelling.

Visueel ontwikkelings en perceptueel onderzoek

Naast alle tests die het visueel standaard onderzoek omvat, worden bij dit onderzoek ook grof en fijn motorische vaardigheden nagekeken, alsook de visuo-motorische functie waaronder de oog-handcoördinatie.  Perceptuele vaardigheden zoals snelheid van waarnemen, visuele discriminatie en geheugen, figuur-achtergrond, visuele sluiting, vormconstantie en visueel ruimtelijke relaties worden uitgebreid onderzocht.

Visuele screening

Dit verkort onderzoek richt zich vooral naar kleuters, waarbij een volledig visueel standaard onderzoek nog niet kan worden afgenomen.  Ook bij hen kunnen reeds visuele problemen voorkomen, zonder aanwijsbare klachten.  Dit onderzoek richt zich vooral op objectieve testing, maar het preventieve karakter ervan is enorm belangrijk.   Zo kan vaak een lui oog voorkomen worden  of kunnen minder goede schoolse prestaties, ondanks voldoende potentiëel, worden voorkomen.  Juist wegens het belang van deze preventie is het aan te bevelen dat elke 5-jarige kleuter voor hij naar de eerste klas gaat, uitgebreid visueel onderzocht wordt.

Wat is orthokeratologie ?

Met orthokeratologie wordt bedoeld dat wordt getracht een zichtverbetering tot stand te brengen door middel van aangepaste contactlenzen. In de loop der jaren werd bij vele contactlensdragers vastgesteld dat verbetering ontstond in de brekingsafwijking.

Onderzoek bracht aan het licht dat deze verbetering een directe relatie had met een veranderende kromming van het hoornvlies. Uit dit interessante gegeven werd de orthokeratologie ontwikkeld.

Het doel van de orthokeratologie is dan ook de kromming van het hoornvlies d.m.v. contactlenzen te beinvloeden zodat, indien mogelijk, geen of minder correctie nodig is. Orthokeratologie is het meest succesvol bij personen met bijziendheid en astigmatisme. Regelmatig vindt een controle plaats en worden nieuwe aangepaste contactlenzen verstrekt.

Voor nadere informatie kan u vragen naar de folder "Met het oog op orthokeratologie". Behalve een orthokeratologische Ienzenprocedure bestaat ook de mogelijkheid om zachte of zuurstofdoorlatende vormstabiele contactlenzen aan te laten meten.

Voor de client is het draagcomfort van de lenzen van groot belang. Dit wordt bereikt door een goede hygiëne, een hoge zuurstofdoorlatendheid van de lens en een perfecte passing van de lens door een juiste meting van het ogen.

Einde artikel

 

couponcodeshosting