Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem) Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem) Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem) Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem)
Friday the 21st - Template Joomla

U kunt het volledig artikel afdrukken of emailen door op dit symbool te klikken ==>

Preventie

"Voorkomen is beter dan genezen" is een bekend gezegde en toe te passen op allerlei gebieden, zo ook in de functionele optometrie.
In de visuele ontwikkeling van de mens kan er al op heel jeugdige leeftijd iets misgaan.
Een kind wat te lang alleen de box als speel- en bewegingsruimte heeft, wordt o.a. beperkt in de ontwikkeling van lichaamscoördinatie,
ruimtelijke oriëntatie en waarnemen.

Al bewegend vindt een waarneming plaats van hetgeen in en buiten jezelf aanwezig is en gebeurt.

Hoe voelt de wereld in en rond je aan ?
Hoe ver zijn de lichaamsdelen en de dingen van je af?
Hoe ziet de wereld eruit ?
Welke vormen zijn er ?
Op welke wijze hangen alle waarnemingen (ook auditief, smaak enz.) met elkaar samen ?
Hoe zijn ze te vergelijken?

Een kind, wat te snel wordt "gedwongen" 'een' bepaalde hand te gebruiken, mist de ervaring van het verschil tussen beide handen :
Hoe is het om een deksel met de rechterhand open en dicht te draaien of met de linkerhand.
Bij balletje trappen ervaart het kind zelf met welk been het precieser kan richten en krijgt het ook die kans om dat zelf te ervaren.

Ouder - Opvoeder

Wat kunt u als ouder/opvoeder bijdragen aan een goede (visuele) ontwikkeling van het kind.

 •  Het kind die ruimte geven zowel concreet als abstract, dat het de wereld om en in zich kan ontdekken,   ervaren (zien, horen, tasten en proeven) en zo steeds opnieuw vergelijkingen kan maken met reeds eerder opgedane ervaringen.
 •  Als de baby éénmaal kan rollen en draaien, laat de box dan als een tijdelijke opvang dienen en niet als dagelijkse leefruimte van de baby/peuter.
 •  Fantaseren, vertellen en voorlezen verruimen de leefwereld van het kind.
 •  Speelgoed aanbieden, wat bij gebruik door het kind - geluid voorbrengt b.v. een rammelaar
  •  in beweging komt b.v. een bal of een dier op wielen - van vorm verandert b.v. boetseerklei
  •  van kleur verandert b.v. omkeren van speelgoed en omslaan van bladzijden in een platenboek,
  •  de fantasie prikkelt b.v. duplo, lego
 •  Stimuleer het spelen met blokken van verschillende maten, vormen en kleuren.
 •  Stimuleer het kind bij het moeilijke speelgoed, zoals puzzelplankjes en legpuzzels.
 •  Benoem bij het aan- en uitkleden de lichaamsdelen, waarbij ook aandacht voor de rechter- en linkerkant van het kind.
 •  Ga met uw kind regelmatig lopend naar het winkelcentrum, school, postkantoor enz.
 •  Zo ervaart het kind samen met u de looprichting (links- en rechtsaf, hun lichaam draait nu zelf in die richting), maar ook de snelheid van andere verkeersdeelnemers.

Welke voorwaarden zijn belangrijk om het visueel systeem optimaal te laten functioneren ?

In de functionele optometrie wordt grote aandacht besteed aan het goed en op juiste wijze gebruiken van de ogen. Door goede gewoontes bij het kijken aan te leren kan veel ongemak worden voorkomen.
Hoe jonger begonnen met het aanleren, hoe gemakkelijker er automatisch gebruik van kan worden gemaakt. Ook volwassenen hebben baat bij onderstaande kijkregels.

Zorg voor een goede doorbloeding van het lichaam, vooral van hoofd, nek en schouders. Begin de dag met losmakingsoefeningen:

 • beweeg het hoofd afwisselend van voor naar achter en van rechts achteruit naar links achteruit.
 • leg het hoofd afwisselend rechts en links zo ver mogelijk op de schouder.
 • draai cirkels voor- en achterwaarts afwisselend met de rechter- en linkerschouder.

Onderuit of in elkaar gezakt zitten belemmert een goede doorbloeding van de romp en ingewanden en is een houding, die we passief kunnen noemen. Rechtop zitten doen we als we actief betrokken zijn bij het gebeuren en bevordert tevens de doorbloeding.

D.B. Harmon, een psycholoog in de V.S., heeft na jarenlang onderzoek en studie aangetoond, dat er een duidelijke relatie is tussen "zien en houding". Harmon vond ondermeer, dat de minst belastende houding is, die waarbij op een schuin werkvlak met een een helling van 20 ° en een minimum werkafstand, dit is de afstand van knokkel van de middelvinger tot aan de elleboog, wordt gewerkt.

Deze houding voorkomt, dat het hoofd aan de nekspier komt te hangen, waardoor op de duur nekpijn,
zelfs hoofdpijn kan ontstaan en een verstoring in de bloed- en lymfevochtcirculatie in het hoofd. Tevens voorkomt het schuine werkvlak, dat de ogen zich niet méér behoeven in te spannen dan noodzakelijk is.

Houding

Hou bij nabij-werkzaamheden, dus ook bij spel, bovenstaande afstand aan. De ogen moeten bij nabijwerk sterk convergeren (naar binnen draaien) en opspannen om de tekst (speelgoed) scherp te blijven waarnemen.

Hoe dichterbij, hoe meer inspanning voor de ogen. De gevolgen hiervan kunnen heel verschillend zijn : van hoofdpijn tot het uitschakelen van het beeld van één oog.

                    
Rechteroog                                      Linkeroog
Linkerhand                                   Rechterhand

p13

Linkeroog                                      Rechteroog
Linkerhand                                   Rechterhand

Ideale Stand.

D.B. Harmon deed ook onderzoek naar schrijfhoudingen en visueel functioneren. Als conclusie kwam hij tot vier ideale standen, al naargelang van de gebruikte schrijfhand en voorkeuroog. Deze houdingen (zie afb.) hebben het minste energieverbruik en een optimaal functioneren van de visueel-technische functies tot gevolg.


De pijlen geven de bewegingsvrijheid weer van hoofd tot nek.


Uit voorgaande blijkt hoe belangrijk de werk- en schrijfhouding is, dan moet wel eerst voldaan worden aan een goede verhouding tussen tafel en stoel.


Uitgaande dat de stoel niet hoger of lager mag zijn, dan dat de voeten plat op de grond kunnen steunen en de bovenbenen daarbij horizontaal aan de vloer moeten zijn.


Zorg bij nabijwerk voor een goede verlichting op het werk. Schemerlicht vraagt veel energie van de ogen.
Ook kinderen, die met klein en priegelig materiaal spelen of knutselen, hebben goed licht nodig.

Het schoolkind brengt heel wat tijd door in het klaslokaal. Het is daarom van belang, dat het kind een zodanige plaats heeft, dat kijken en waarnemen niet meer inspanning en energie vragen dan nodig is.

Conclusie.

Voor elk kind is het belangrijk, dat het recht tegenover de onderwijsgevende en het bord zit. Telkens het hoofd draaien is erg vermoeiend, zeker als dat steeds naar dezelfde kant gebeurt.


Stel u eens voor : bij een lezing met gebruik van een projectiescherm of in de bioscoop zit u zijdelings en moet u een paar uur het hoofd draaien om te kijken!

 • Het kind moet zonder omwegen kunnen waarnemen, dus niet om het kind heen moeten kijken, dat voor hem zit en langer is. Wordt u ook zo moe in het theater, als u scheef moet gaan zitten of vreselijk uit moet rekken om langs de voor u zittende persoon te kijken.
 • Het aanleren van en het vasthouden aan een goede pengreep werkt positief op de schrijfhouding.   Het voorkomt tevens verkramping van vinger-, hand- en onderarmspieren.   Hiervoor zijn specifieke potlood- en pennegrips op de markt. Ze geven de plaats aan, waar de wijs-, middelvinger en duim moeten worden gehouden.

"Beter laat, dan nooit"

Mocht u na het lezen van dit document tot de ontdekking zijn gekomen, dat u of uw kind of een kind uit uw klas last heeft van visuele problemen of een achterstand in de visuele ontwikkeling heeft, dan is het echt niet te laat om de hulp van de functionele optometrie in te roepen.

Op het Centrum voor Optometrie wordt een uitgebreid visueel-technisch en indien nodig een visueel-ontwikkelingsonderzoek verricht.

Door de gespecialiseerde visueel-motorische en visuele training is het mogelijk de problemen te verminderen en zelfs op te heffen.

Schroom u niet bij twijfel of vragen het Centrum voor Optometrie te bellen.

p15

Einde artikel

 

couponcodeshosting