Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem) Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem) Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem) Kristel De Clerq - Soffers | Broechemsesteenweg 44 | 2520 Ranst (Broechem)
Friday the 21st - Template Joomla

U kunt het volledig artikel afdrukken of emailen door op dit symbool te klikken ==>

Visuele training

Een goed gebruik van de ogen kan visuele problemen voorkomen. Als basis kunnen de kijkregels in acht worden genomen.Een brilvoorschrift kan worden gegeven om het visueel gedragspatroon te wijzigen, te begeleiden en te beschermen. Visuele training wordt gegeven om het "zienproces" te verbeteren. Door middel van specifieke trainingsprocedures kan het volgende bereikt worden :

 • herstel van het vertrouwen in wat men ziet.

 • beter leren begrijpen van wat men ziet.

 • zoveel mogelijk visuele informatie verzamelen met zo min mogelijk energie in een minimum aan tijd.

 • betere integratie van de visuele functie in het totaal functioneren.

Dit wordt bereikt door :

 • het verbeteren van visueel-technische functies, zoals oogbewegingspatronen, scherpstelling en oogsamenwerking.

 • het begeleiden van het kind in zijn visuele ontwikkeling door hem stapsgewijs naar eenhoger visueel niveau te brengen.

 • het wijzigen van onjuiste visuele gedragspatronen

 • het herstellen van verstoorde visuele functies.

Welke trainingen ?

motorisch-visueel o.a.:       

 • oog-handcoördinatie

 • ruimtelijke ordening

 • integratie bewegen-zien

visueel-motorisch o.a.:

 • oogbewegingscontrole

 • samenwerking tussen de ogen

 • juist richten van de ogen

visueel o.a.:                       

 • activeren van een lui/slechtziend oog

 • stopzetten van de progressie van bij- of verziendheid

 • terugbrengen van de mate van bij- of verziendheid

 • vergroten van het accommodatievermogen (scherpstelling)

 • dieptezicht

perceptie o.a.:

 • waarnemen van details

 • snelheid van opnemen

 • figuurachtergrond

 • visueel geheugen

leesvoorwaarden o.a.:

 • ruimtelijke begrippen

 • links-rechts en de toepassing ervan voor schrijven, lezen

Hoe wordt er getraind ?

Wanneer na het visueel onderzoek blijkt dat visuele training aangewezen is, wordt met de (ouders van de) cliënt een trainingsschema besproken.

Op regelmatige basis worden bij de optometrist visuele oefeningen uitgevoerd. Een trainingssessie duurt ongeveer 30 minuten. Het aantal begeleide trainingssessies is afhankelijk van de visuele problematiek en daarom moeilijk te definiëren.

Een miniurn van 10 door de optometrist begeleide sessies kan echter meestal worden vooropgesteld.  Meestal wordt éénmaal per week bij de optometrist getraind.

De inhoud van de training is steeds aangepast aan leeftijd en visuele problematiek.

Een deel van de visuele oefeningen dienen thuis te worden herhaald. Dit is van groot belang. Immers, door consequent thuis de oefeningen te herhalen worden de beste vorderingen gemaakt. Zij nemen meestal slechts een 15-tal minuten per dag in beslag. Aan de ouders wordt dan ook gevraagd hun kind te motiveren bij thuistraining.

De nodige materialen voor thuistraining worden steeds in bruikleen meegegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde artikel

 

couponcodeshosting